Projectleider Sociaal domein
Rowica Services BV / Hoofden van informatica-afdelingen / Nederland
Houd er rekening mee dat de deadline om te solliciteren verstreken is.

Toon alle banen voor hoofden van informatica-afdelingen in Nederland

De opdracht: Zoek jij een uitdagende nieuwe functie binnen een enthousiast team! Dan hebben wij de geschikte vacature voor jou. Rowica zoekt voor haar klant een ervaren projectleider/business analist/informatiemanager doorontwikkeling sociaal domein. De functie is voor drie dagen per week, voor de periode van 1 jaar. Jij vormt samen met de directeur MO, de programmamanager Sociale Dienst en de concern-controller de regievoerder m.b.t. stuur en management-informatie in het Sociaal Domein. De vraagstukken binnen deze opgave bevinden zich op de grensvlakken van business-analyse en informatiemanagement. Dit betekent onderzoeken, concreet en beknopt adviseren en vervolgens het implementeren van een (nieuw) integraal informatiemodel (piramide) voor het Sociaal Domein (Werk & Participatie, Inkomen, Jeugd en WMO) Het betreft hier zowel de informatiebehoefte van en naar het bestuur en de directie, als ook de beleidsmatige en de operationele bedrijfsvoeringsinformatie. Om dit te realiseren is de verwachting dat de directie en het afdelingsmanagement helder, eenduidig (waar nodig bindend) geadviseerd wordt bij het opzetten en inrichting van hun afdelingsplannen en de sturing daarop en de verantwoording daarover. De opgave, de beleidsopgaven en financiële kaders (bestuursopdracht) die door college en concerndirectie zijn belegd bij Maatschappelijke Ondersteuning, moet concreet worden vertaald naar de afdelingsplannen van de operationele afdelingen. Jij hebt hierin een ondersteunende en faciliterende rol. Het uitgangspunt is dat de huidige KPIs binnen het Sociaal Domein vooralsnog voldoen en niet worden gewijzigd. Daarnaast dat hulpstructuren en aparte informatiesystemen overbodig worden. Verder is de verwachting dat aanpassingen, (her)inrichting van processen en ondersteunende ICT noodzakelijk zijn. Tot slot, het door medewerkers juist en consequent invullen van de gegevens in systemen is een punt van aandacht.

Datum van publicatie
2017-10-09

E-mail
jobs@rowica.nl

Telefoon
0857823792

Uur per week
24-24

Aanvullende informatie
H Bouw

Houd er rekening mee dat de deadline om te solliciteren verstreken is.