Huishoudelijke Hulpen gezocht in Emmen e.o.
Arlero Thuiszorg Emmen / Thuishulpwerkers
Houd er rekening mee dat de deadline om te solliciteren verstreken is.

Toon alle vacatures bij Arlero Thuiszorg Emmen

Het uitsluitend verrichten van huishoudelijke taken. De cliënten zijn mensen die hulp nodig hebben bij huishoudelijke taken.
De medewerker is verantwoordelijk voor het in stand houden c.q. stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt

Situatieschets:
De werkzaamheden vinden plaats in redelijk stabiele en relatief weinig complexe cliëntsituaties. Gemiddeld is de huishoudelijke
hulp drie uur bij een cliënt.

Plaats in de organisatie:
Ontvangt leiding van de zorgcoördinator

Taken en verantwoordelijkheden:
Algemeen
• draagt kennis van de gedragscode • draagt kennis van de regels met betrekking tot de ARBO • draagt kennis van de
groene praktijkregels • draagt kennis van het huishoudelijk reglement

Huishoudelijke taken:
• verzorgt huis en huisraad waaronder
het verschonen en opmaken van bedden • verzorgt kleding en wasgoed • doet eventueel boodschappen • assisteert bij de maaltijdbereiding
• stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt op het gebied van huishoudelijke verzorging, of houdt deze zoveel mogelijk op
gelijk niveau

Overige taken:
• biedt (beperkte) ondersteuning bij de opvang van kinderen (brengen/halen) • verzorgt eventueel
(beperkt) dieren • stelt in overleg met cliënt eventueel een werkschema op/bij • signaleert eventuele veranderingen in de
cliëntsituatie en rapporteert dit aan de zorgcoördinator • neemt actief deel aan werkbesprekingen • draagt mede zorg voor
eigen kwaliteitsverbetering en levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van collega’s • gaat zorgvuldig om met eigendommen van cliënt • gaat zorgvuldig om met bedrijfseigendommen • respecteert de levensbeschouwing van de cliënt (zie gedragscode)

Datum van publicatie
2011-09-20

E-mail
emmen@arlero-thuiszorg.nl

Telefoon
0591-646075

Uur per week
0-0

Aanvullende informatie
Tia Bosgieter

Houd er rekening mee dat de deadline om te solliciteren verstreken is.

Trefwoorden
Zorgcoordinator, Dieren, Bedden, Emmen